Vlastný dôvod je ten najlepší

2.1.2019 | 16:13

Neviem, ktoré konkrétne súkromné jasle bratislava vznikli z prozaického dôvodu, že ich prevádzkovateľ jednoducho nenašiel zariadenie, ktoré by mu vyhovovalo a tak založil vlastné. Takýto dôvod je podľa môjho názoru ten najlepší, pretože len ten, kto presne pozná potreby malých detí si môže dovoliť splniť ich k všeobecnej spokojnosti.

Teória nestačí

Môžete mať totiž pokojne niekoľko doktorátov z psychológie, obrovské znalosti o úspešnom fungovaní predškolských zariadení, ale pokiaľ nemáte skúsenosti s vlastnými malými deťmi, je to všetko dosť odtrhnuté od reality. Je to úplne to isté, ako keď vaša najlepšia bezdetná kamarátka hodnotí spôsob vašej výchovy. Preto ak budete hľadať najlepšie miesto, kde sa o vášho drobčeka postarajú, pokúste sa zistiť aj motiváciu, prečo to ktoré zariadenie vzniklo a snažte sa takpovediac nahliadnuť aj za oponu. Aby tam neboli len samí teoretickí odborníci, ale aj ľudia s vlastnými bohatými skúsenosťami. Len tí totiž budú lepšie chápať vaše pocity a spĺňať vaše inde nesplniteľné podmienky.