Živočichové neregulovaní

3.6.2019 | 01:22

Někteří živočichové, či obecně živé organismy, nedokáží svoji tělesnou teplotu regulovat. Jsou odkázáni na teplotu okolního prostředí. Tyto životní formy nedokáží přeměnit přijatou potravu v energii tepelnou., Získávají z potravy jen energii, potřebnou k funkci svých životně důležitých orgánů a dokonce umí, v případě, že teplota okolního prostředí klesne pod určitou hranici, zpomalit funkce svých životně důležitých orgánů na minimum, nebo je dokonce zastavit a v podchlazeném stavu přečkat až do doby, kdy se okolní podmínky opět zlepší natolik. Že mohou opět běžně fungovat. Tomuto stavu se říká hibernace.

Hibernace, nebo zdroj tepla?

Otázkou je, nebylo-li by pro tyto živočichy užitečnější, mít nějaký vnější zdroj tepla, aby nemuseli pořád hibernovat. Možná by i pro ně byla vhodná nějaká malá krbová kamna.